Koordynator Targów

Koordynatorem Targów z ramienia FRUG:

Patrycja Kowalska

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro: 80-952 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 1A

tel: (058) 553 33 72

fax: (058) 523 33 64

e-mail: frugpk@ug.edu.pl

 

Koordynatorzy Targów z ramienia Biur Karier:

Aleksandra Kozicka

tel: (058) 523 12 07

e-mail: aleksandra.kozicka@ug.edu.pl

 

Izabela Charun

tel: (058) 523 12 07

e-mail: izabela.charun@ug.edu.pl

 

Krzysztof Michalski

tel: (058) 523 12 07

e-mail: krzysztof.michalski@ug.edu.pl

 

Monika Downar

tel: (058) 347 16 90

e-mail: monika.downar@pg.gda.pl

 

Owidiusz Moska

tel: (058) 784 479 339

e-mail: ack@awf.gda.pl

 

Karolina Jędrzejewicz

tel: (058) 626 28 33

e-mail: k.jedrzejewicz@amw.gdynia.pl

 

Izabela Średzińska

tel: (058) 690 13 40

e-mail: bks@am.gdynia.pl